Duży wzrost wartości mieszkań. NBP pokazuje liczby

Poznaj autora
Udostępnij

Całkowita powierzchnia mieszkań w Polsce zbliża się do imponującego poziomu 1,2 mld m². Ich łączna wartość osiąga biliony złotych. Chociaż warunki mieszkaniowe w Polsce poprawiają się, wciąż są one mniej korzystne w porównaniu z innymi krajami Europy.

Raport Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w ostatni poniedziałek ujawnia, że szacunkowa wartość nieruchomości mieszkalnych w Polsce na koniec 2022 roku wyniosła około 6,5 bln zł. To oznacza wzrost o 700 mld zł w ciągu jednego roku, w porównaniu z 5,8 bln zł w 2021 roku. Ten dynamiczny trend wzrostowy obserwuje się od 2017-2018 roku, głównie dzięki wzrostowi wartości istniejących nieruchomości oraz nowym inwestycjom.

Poprawa sytuacji mieszkaniowej

NBP zauważa, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce się poprawia. W 2022 roku było średnio 413 mieszkań na 1000 mieszkańców, wzrost z 405 w 2021 roku. Również przeciętna powierzchnia mieszkania na mieszkańca wzrosła z 30,4 m² do 31,1 m², a średnia liczba osób na mieszkanie spadła z 2,5 do 2,4.

Według raportu NBP, poprawa sytuacji mieszkaniowej jest widoczna we wszystkich miastach wojewódzkich. Największe miasta odnotowały wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Ciekawostką jest fakt, że wskaźnik Eurostatu pokazuje, iż w 2022 roku tylko 5,6% Polaków przeznaczało co najmniej 40% swoich dochodów na wydatki mieszkaniowe, w porównaniu z średnią 9,1% w krajach UE.

Nadal wyzwania w zakresie mieszkalnictwa

Mimo znaczących postępów, sytuacja mieszkaniowa w Polsce wciąż nie jest idealna. Raport NBP podkreśla, że choć w ostatnich dwóch dekadach zaszły pozytywne zmiany, warunki mieszkaniowe w Polsce nadal nie dorównują standardom innych krajów europejskich. Dostępność cenowa nieruchomości i kredytów hipotecznych pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza dla młodszej generacji.

Dane Eurostatu z 2022 roku wskazują, że ponad 50% Polaków w wieku 25-34 lata wciąż mieszka z rodzicami. To najwyższa wartość od 2005 roku. W Europie tylko kilka krajów ma wyższe wskaźniki, a średnia unijna wynosi 30,3%.

Powiązane posty