Ważne zmiany dla kredytobiorców: rygorystyczne zasady wakacji kredytowych

Poznaj autora
Udostępnij

W odpowiedzi na rosnące obciążenia finansowe polskich rodzin posiadających kredyty hipoteczne, rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców. Zmiany te mają na celu ustanowienie bardziej rygorystycznych kryteriów przyznawania tzw. wakacji kredytowych, co stanowi zdecydowany zwrot w dotychczasowej polityce pomocowej.

Nowe regulacje skupiają się na udzieleniu wsparcia tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, z naciskiem na precyzyjne kryteria oceny zdolności do spłaty zadłużenia.

Rygorystyczne kryteria przyznawania pomocy

Projekt nowelizacji ustawy, który jest obecnie procedowany, zakłada, że dostęp do wakacji kredytowych zostanie znacząco ograniczony. Dotychczasowe rozwiązania, które były ogromną ulgą dla kredytobiorców w latach 2022 i 2023, zostaną zastąpione przez system bazujący na ścisłych zasadach. To zmiana, na którą szczególnie czekają posiadacze kredytów złotowych, którzy doświadczają znacznego wzrostu rat kredytowych, w niektórych przypadkach dwu- lub trzykrotnie większych niż w chwili zaciągnięcia kredytu.

Wskaźnik RdD (Rata do Dochodu) – klucz do wsparcia

Nowy projekt ustawy wprowadza wskaźnik RdD jako główne kryterium kwalifikujące do uzyskania wakacji kredytowych. Jeśli miesięczna rata kredytu przekracza 35% dochodu netto gospodarstwa domowego, kredytobiorca będzie miał możliwość skorzystania z wakacji. To oznacza, że pomoc zostanie skierowana do osób, które najbardziej jej potrzebują, eliminując możliwość korzystania z pomocy przez osoby o stabilnej sytuacji finansowej.

Limit wartości kredytu

Inną istotną zmianą jest wprowadzenie limitu wartości kredytu, uprawniającego do skorzystania z wakacji, na poziomie 1,2 mln zł. To ograniczenie ma na celu zabezpieczenie systemu wsparcia przed nadużyciami i zapewnienie, że pomoc trafi do kredytobiorców faktycznie potrzebujących wsparcia w obliczu trudności finansowych. Limit ten ma również odzwierciedlać realia rynku nieruchomości w większych miastach, umożliwiając dostęp do pomocy szerokiej grupie kredytobiorców.

Oczekiwane skutki zmian

Pomimo że wprowadzenie nowych zasad może wydawać się restrykcyjne, ma ono na celu zapewnienie, że wsparcie trafi do osób, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Zmiany te mają również na celu zrównoważenie systemu wsparcia, tak aby nie był on nadmiernie obciążony przez osoby, które faktycznie nie potrzebują pomocy. To krok w kierunku bardziej zrównoważonej polityki kredytowej, która ma za zadanie zarówno wspierać kredytobiorców w trudnościach, jak i zapewnić stabilność finansową systemu kredytowego.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców to znacząca zmiana w polityce pomocowej państwa, która ma na celu skierowanie wsparcia do osób najbardziej tego potrzebujących. Poprzez wprowadzenie rygorystycznych kryteriów, takich jak wskaźnik RdD oraz limit wartości kredytu, rząd dąży do stworzenia systemu bardziej odpornego na nadużycia i bardziej skutecznego w docieraniu do kredytobiorców w rzeczywistej potrzebie. Pomimo pewnych obaw, zmiany te są krokiem w kierunku sprawiedliwszej i bardziej odpowiedzialnej polityki kredytowej.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty