Miła niespodzianka dezinflacyjna na początku 2024 r.

Poznaj autora
Udostępnij

Początek roku 2024 przyniósł zaskakująco pozytywne wiadomości dla obserwatorów polskiej gospodarki, zwłaszcza w kontekście walki z inflacją. Po okresie wzmożonej uwagi na dane inflacyjne, najnowsze publikacje wskazują na znaczący spadek inflacji CPI do poziomu 3,9% rok do roku w styczniu, co jest wynikiem lepszym niż wiele oczekiwań analityków, którzy przewidywali poziom około 4,0%, oraz poniżej …

Po okresie wzmożonej uwagi na dane inflacyjne, najnowsze publikacje wskazują na znaczący spadek inflacji CPI do poziomu 3,9% rok do roku w styczniu, co jest wynikiem lepszym niż wiele oczekiwań analityków, którzy przewidywali poziom około 4,0%, oraz poniżej konsensusu rynkowego zakładającego 4,2%. Miesiąc do miesiąca, ceny konsumpcyjne odnotowały wzrost o 0,4%, co stanowi istotny element analizy bieżącej sytuacji cenowej.

Inflacja CPI vs. inflacja bazowa (%r/r)

Warto zauważyć, że wstępne dane za styczeń są oparte na tych samych wagach koszyka konsumpcyjnego, które były stosowane w ubiegłym roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) planuje publikację danych za styczeń i luty z zaktualizowanymi wagami w połowie marca, co może wprowadzić korekty do początkowych szacunków. Mimo to, już teraz obserwujemy wyraźny trend spadkowy inflacji, który według naszych prognoz powinien utrzymać się przynajmniej do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Za tę tendencję odpowiadają różne czynniki, w tym wysoka baza porównawcza z poprzedniego roku, zamrożenie taryf energetycznych dla gospodarstw domowych oraz utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność. Dodatkowo, spadek cen paliw o około 2,3% miesiąc do miesiąca oraz wolniejszy niż zazwyczaj wzrost cen żywności w styczniu świadczą o zmniejszeniu presji inflacyjnej.

Inflacja CPI w różnych scenariuszach dot. regulowanych cen energii i żywności (%r/r)

Jednakże, w tym roku nie zostanie opublikowana oficjalna inflacja bazowa przez Narodowy Bank Polski (NBP), co wynika ze zmiany w koszyku wag. Nasze własne szacunki, oparte na dostępnych danych, sugerują, że inflacja bazowa kontynuowała trend spadkowy, osiągając poziom około 6,4% rok do roku, z miesięcznym wzrostem cen bazowych również na poziomie około 0,4%. Styczeń jest miesiącem dużych zmian cenowych w wielu branżach, co może być dobrym wskaźnikiem przyszłej presji inflacyjnej.

Przewidywania dotyczące inflacji CPI w nadchodzących miesiącach opierają się w dużym stopniu na polityce cen regulowanych. Nasze założenia zakładają powrót 5-procentowej stawki VAT na żywność oraz wprowadzenie nowych taryf energetycznych dla gospodarstw domowych. W takim scenariuszu, spodziewamy się, że inflacja CPI osiągnie minimum na poziomie około 2,5% rok do roku w marcu, co zbliży ją do celu inflacyjnego NBP. Jednak w drugiej połowie roku oczekujemy przyspieszenia inflacji do poziomów 4,5-5%, w zależności od konkretnych scenariuszy dotyczących regulacji cen energii i żywności.

Przeszłość i przyszłość inflacji w Polsce (prognoza Pekao, %r/r)

Pomimo tymczasowego zbliżenia inflacji do celu NBP, nie spodziewamy się, aby Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się na zmianę obecnej polityki stóp procentowych. RPP prawdopodobnie utrzyma stopy na niezmienionym poziomie aż do końca 2025 roku, biorąc pod uwagę oczekiwane przyspieszenie inflacji oraz wzrost konsumpcji w drugiej połowie bieżącego roku. W związku z tym, możliwości obniżania stóp procentowych w najbliższych kwartałach będą ograniczone.

Analizując przeszłość i przyszłość inflacji w Polsce, widać, że choć obecna sytuacja wydaje się optymistyczna, powrót inflacji do celu NBP na stałe jest nadal niepewny i nie spodziewany przed drugą połową 2025 roku. Biorąc pod uwagę różne scenariusze dotyczące regulowanych cen, inflacja w Polsce może kształtować się na różnych poziomach, co wymagać będzie uważnej obserwacji rynku oraz elastyczności w podejmowaniu decyzji politycznych.

Komentarze:

Udostępnij:

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty