Spadek liczby nowych mieszkań na rynku – raport za IV kwartał 2023

Poznaj autora
Udostępnij

W ostatnim kwartale 2023 roku, Polska doświadczyła znaczącego spadku w liczbie oddawanych do użytku nowych mieszkań. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Narodowy Bank Polski (NBP), na rynek trafiło 59,1 tysiąca mieszkań, co stanowi spadek o 18% w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Mimo to, odnotowano wzrost o 20% w stosunku do wyników z trzeciego kwartału 2023 roku. Raport pt. “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2023 r.” wskazuje również na wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę, osiągając poziom 66,8 tys. mieszkań. Jest to wzrost o około 7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i o około 11% w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku.

Rosnące koszty budowy

W raporcie NBP zwrócono uwagę na wzrost kosztów budowy, obejmujący materiały, robociznę oraz najem sprzętu. Pomimo to, odnotowano wzrost zainteresowania zakupem terenów budowlanych oraz wzrost cen tychże terenów. Wzrosły także stawki transakcyjne najmu mieszkań oraz średnie nominalne ceny transakcyjne mkw. mieszkań na rynku pierwotnym, co oznacza wyższe wzrosty niż w poprzednich kwartałach.

Ceny mieszkań w dużych miastach

W największych miastach, takich jak Kraków, Wrocław i Gdańsk, zaobserwowano znaczące wzrosty nominalnych średnich cen transakcyjnych mkw. nowych mieszkań, zarówno kwartalnie, jak i rocznie. Jednak w Gdyni ceny te zanotowały spadek. Mimo wyższej inflacji, wzrost cen mieszkań był szybszy, co przełożyło się na wzrost realnych cen transakcyjnych. Z drugiej strony, dynamika realna względem wynagrodzeń okazała się ujemna, co wskazuje, że wynagrodzenia rosły szybciej niż ceny mieszkań.

Na rynkach wtórnych również zaobserwowano kwartalne wzrosty cen, szczególnie w Krakowie i Warszawie. Pomimo to, dynamika roczna cen zarówno względem CPI, jak i względem wynagrodzeń była nadal ujemna w wielu miastach.

Zwiększona oferta mieszkań na wynajem

NBP zauważył wzrost liczby mieszkań oferowanych na wynajem, co jest efektem oddawania do użytku mieszkań zakupionych w okresie boomu na rynku nieruchomości w latach 2020-2022. Wzrost stóp procentowych i stawek czynszów sprawił, że wynajem mieszkań stał się porównywalny z ich zakupem jako alternatywą mieszkaniową.

Perspektywy rynku

Wartość nowych umów na kredyty mieszkaniowe w złotówkach (bez umów renegocjowanych) wyniosła w czwartym kwartale 2023 roku 25 mld zł, co stanowi wzrost o około 65% w porównaniu do poprzedniego kwartału. To znaczące ożywienie na rynku kredytowym było wynikiem wprowadzenia programu “Bezpieczny Kredyt 2 proc.”.

Deweloperzy zgłaszają znaczne ożywienie w rozpoczynaniu nowych projektów mieszkaniowych, co ma zapewnić zwiększenie oferty sprzedaży w kolejnych latach. NBP podkreśla również stabilność rynku nieruchomości komercyjnych, choć niektóre segmenty wciąż borykają się z trudnościami po pandemii COVID-19.

Podsumowując, rynek mieszkaniowy w Polsce w IV kwartale 2023 roku charakteryzował się zmniejszoną podażą nowych mieszkań, rosnącymi kosztami budowy oraz zwiększoną ofertą mieszkań na wynajem. Wzrost cen mieszkań, szczególnie w dużych miastach, oraz ożywienie na rynku kredytowym mogą świadczyć o dalszych zmianach i wyzwaniach dla sektora nieruchomości w Polsce.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty