Rynek finansowy reaguje na wybory: złoty wzmocniony

Poznaj autora
Udostępnij

W ostatnim czasie obserwowaliśmy istotne zmiany w oczekiwaniach rynku dotyczących przyszłej polityki pieniężnej w Polsce.

Kluczowym momentem był wrzesień tego roku, kiedy Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Ta decyzja, choć nieoczekiwana dla wielu obserwatorów, miała znaczący wpływ na zachowanie się rynków finansowych.

Tak silna interwencja RPP była interpretowana jako wyraźne poluzowanie polityki pieniężnej w kraju. Wskazania FRA, które stanowią jedno z narzędzi prognozowania przyszłych stóp procentowych, sugerowały potencjalne dalsze obniżki stóp procentowych. W ciągu dwóch tygodni jednak sytuacja uległa zmianie. Rynek zareagował na słowa prezesa NBP, Adama Glapińskiego, który wskazał, że możliwości dalszych obniżek stóp procentowych są już ograniczone.

Może zaintetesuje Cię:

Nie można też zapominać o niedawnych wyborach i potencjalnej zmianie rządu. Istnieją przesłanki, by sądzić, że poprzednie wsparcie NBP dla polityki rządowej może ulec zmianie. Oczekiwania rynkowe wskazują na większą restrykcyjność w polityce pieniężnej, co potwierdzają również najnowsze dane dotyczące stawek FRA.

Zmiana oczekiwań rynkowych widać również na rynku obligacji. Rentowność obligacji skarbowych z 10-letnim terminem wykazuje tendencję spadkową, co jest odwróceniem trendu z poprzednich tygodni.

W kontekście tych wszystkich zmian pojawia się termin “jastrzębi” zwrot. Wskazuje on na bardziej restrykcyjną politykę pieniężną. To oznacza, że obniżki stóp procentowych mogą być mniej agresywne i bardziej rozłożone w czasie. Jednocześnie komunikaty z RPP oraz wystąpienia prezesa Glapińskiego mogą nabrać bardziej zdecydowanego tonu w kierunku walki z inflacją.

Wysoka inflacja to problem, z którym Polska boryka się od kilku lat. Jest ona powyżej wyznaczonego przez NBP celu inflacyjnego. Zdaniem ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, inflacja wróci do poziomu docelowego dopiero w 2027 roku. Wzrost inflacji wpływał również na osłabienie złotego w stosunku do euro. Warto zauważyć, że po wrześniowej decyzji RPP kurs euro wzrósł, co może być reakcją rynku na oczekiwania dotyczące przyszłej polityki pieniężnej.

Podsumowując, rynki finansowe są bardzo wrażliwe na decyzje i komunikaty płynące z NBP. Ostatnie wydarzenia pokazują, że nawet drobne zmiany w retoryce mogą mieć duży wpływ na zachowanie się rynków. Wszystko wskazuje na to, że przed nami ciekawy okres w polskiej polityce pieniężnej, a rynek będzie uważnie obserwować każdy krok RPP.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.