ZBP: proponowane zmiany w pomocy dla kredytobiorców oznaczałyby zaostrzenie polityki kredytowej banków

Poznaj autora
Udostępnij

Związek Banków Polskich (ZBP) wyraził obawy dotyczące proponowanych zmian w systemie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zdaniem ZBP, te zmiany mogą skutkować zaostrzeniem polityki kredytowej przez banki, co ma bezpośredni wpływ na dostępność kredytów dla różnych grup społecznych, w tym rodziny wielodzietne.

Kluczowe Obawy Związane ze Zmianami w FWK

ZBP zwraca uwagę na kilka kluczowych kwestii, które mogą wpłynąć na rynek kredytowy:

  1. Obniżenie Parametru RdD: Proponowane obniżenie wskaźnika raty do dochodu (RdD) z 50% do 40% w połączeniu z wyższym minimalnym dochodem rozporządzalnym po odjęciu kosztów kredytu, może spowodować konieczność zmiany polityki kredytowej przez banki. Efektem może być ograniczenie zdolności kredytowej i dostępności kredytów.
  2. Spadek Dostępnych Kwot Kredytów: Wprowadzenie nowych parametrów może prowadzić do znacznego spadku dostępnych kwot kredytów dla kredytobiorców, ze szczególnie dotkliwymi konsekwencjami dla rodzin wielodzietnych, gdzie dostępna kwota kredytu może spaść nawet o ponad 70%.
  3. Potencjalne Dopłaty do FWK: ZBP zauważa, że nowe regulacje mogą wymagać znacznych dopłat do FWK, przekraczających 4 mld zł rocznie, co stanowi istotne obciążenie finansowe, nieuwzględnione w dotychczasowych planach.

Pozytywny odbiór części projektowanych rozwiązań

Mimo krytycznego podejścia do niektórych aspektów zmian, ZBP pozytywnie ocenia projektowane rozwiązania liberalizujące zasady uzyskania wsparcia z FWK. Podkreślają, że takie instrumenty pomocowe powinny być głównym mechanizmem wsparcia dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Jednakże, związek krytycznie odnosi się do wydłużenia okresu wakacji kredytowych, co ich zdaniem jest rozwiązaniem iluzorycznym i nieefektywnym w długoterminowej perspektywie.

Projekt ustawy

Projekt ustawy dotyczący wakacji kredytowych zakłada, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu na 1 miesiąc na kwartał, z wyjątkiem pierwszego kwartału 2024 roku, kiedy to możliwe będzie skorzystanie z wakacji tylko w marcu. Dodatkowo, projekt przewiduje obniżenie wskaźnika RdD z 50% do 40%, co zwiększa dostęp do wsparcia z FWK. W projekcie ustawy znalazły się również zapisy o zwiększeniu maksymalnego wsparcia z 2 tys. zł do 2,5 tys. zł oraz wydłużeniu okresu spłat wsparcia lub pożyczki z 144 do 200 rat.

Podsumowanie

ZBP wskazuje, że proponowane zmiany w systemie wsparcia kredytobiorców, choć z jednej strony mają na celu rozszerzenie dostępu do pomocy, z drugiej strony mogą prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak zaostrzenie polityki kredytowej i ograniczenie dostępności kredytów. Związek podkreśla potrzebę dokładnej analizy i przemyślanej kalibracji systemu, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla rynku kredytowego, szczególnie w kontekście rodzin wielodzietnych i innych grup społecznych, które mogą zostać najbardziej dotknięte tymi zmianami.

Udostępnij:

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty