Procedura zastrzeżenia numeru PESEL w Urzędzie Gminy

Poznaj autora
Udostępnij

Od niedawna obywatele mają możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL w urzędzie gminy. Opcja ta, zdefiniowana przez nowe przepisy, stanowi istotne narzędzie ochrony danych osobowych. Proces ten wymaga wypełnienia specjalnego wniosku, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji.

Kluczowe kroki do zastrzeżenia numeru PESEL:

  1. Dostępność Opcji: Od piątku, każda pełnoletnia osoba posiadająca numer PESEL może złożyć wniosek o jego zastrzeżenie. Można to uczynić zarówno elektronicznie przez stronę mobywatel.gov.pl, jak i osobiście w urzędzie gminy.

  2. Wzór Wniosku: Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL składa się z dwóch stron i wymaga wypełnienia wielkimi literami. Wnioskodawcy muszą podać swoje dane osobowe, w tym numer PESEL, imię, nazwisko oraz wyrazić zgodę na przekazanie tych informacji do rejestru.

  3. Dodatkowe Informacje: Wniosek umożliwia podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. Chociaż nie jest to obowiązkowe, ułatwia to kontakt w sprawie wniosku.

  4. Opcje Wniosku: Można zastrzec numer PESEL lub cofnąć wcześniejsze zastrzeżenie. Wnioskodawca powinien zaznaczyć odpowiednią opcję, wstawiając znak “X” w wybranym miejscu.

  5. Wniosek przez Opiekuna Prawnego lub Pełnomocnika: Osoby niezdolne do samodzielnego złożenia wniosku mogą to uczynić poprzez opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika. W takim przypadku wymagane są dodatkowe informacje, takie jak uzasadnienie składania wniosku przez pełnomocnika.

  6. Podpisanie Wniosku: Ostatnim etapem jest wpisanie miejscowości, daty oraz złożenie własnoręcznego podpisu.

  7. Adnotacje Urzędowe: Na końcu wniosku przewidziano miejsce na adnotacje urzędowe, które wypełnia urzędnik, weryfikując tożsamość osoby składającej wniosek.

wzór 1 strony wniosku gov.pl
wzór 2 strony wniosku gov.pl

Zastrzeżenie numeru PESEL jest istotnym krokiem w ochronie danych osobowych i zapobieganiu ich nadużywaniu. Proces ten został uproszczony i dostosowany do potrzeb obywateli, umożliwiając skuteczną ochronę ich prywatności.

Powiązane posty