Właściciele nieruchomości zapłacą więcej: miasta wprowadzają maksymalne stawki podatku

Poznaj autora
Udostępnij

W 2024 roku właściciele nieruchomości w Polsce będą musieli zmierzyć się ze wzrostem maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – z 1 do 1,15 zł za metr kwadratowy. Samorządy lokalne mają uprawnienia do decydowania o ostatecznej wysokości tej daniny. Według analiz przeprowadzonych przez GetHome, większość miast wojewódzkich planuje zastosowanie stawek maksymalnych w przyszłym roku.

Waloryzacja i wskaźnik inflacyjny

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są corocznie ustalane przez ministerstwo finansów i dostosowywane na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W lipcu bieżącego roku GUS poinformował o 15-procentowym wzroście cen, co przełoży się na wzrost maksymalnych stawek podatków lokalnych.

Rola samorządów w ustalaniu podatku

Choć maksymalne stawki ustala minister finansów, to samorządy mają decydujący głos w określeniu ostatecznej wysokości podatku, który może być niższy. Podatek od nieruchomości jest istotnym źródłem dochodów dla samorządów, a nie bezpośrednio dla budżetu państwa.

Zróżnicowane stawki w miastach

Nie wszystkie miasta postanowiły skorzystać z możliwości podniesienia podatku do maksymalnej stawki. Na przykład, w Kielcach i Opolu zdecydowano o niewprowadzaniu podwyżki. W Kielcach stawka za mieszkanie lub dom będzie w 2024 roku o 29% niższa od maksymalnej, co przekłada się na znaczne oszczędności dla właścicieli nieruchomości.

Wydatki na utrzymanie nieruchomości

Wzrost podatku od nieruchomości następuje w kontekście ogólnego wzrostu kosztów utrzymania domów i mieszkań. Z danych GUS wynika, że ceny energii cieplnej, prądu i gazu znacznie wzrosły, co obciąża budżety właścicieli nieruchomości.

Zmiany po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Ważnym aspektem jest również nadchodząca zmiana w opodatkowaniu miejsc garażowych. W 2024 roku maksymalna stawka podatku od miejsc garażowych w budynkach wielorodzinnych może wynieść aż 11,17 zł za m2, jednak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował różnicowanie stawek podatku, można oczekiwać zmian. Zmiany te wejdą w życie od 2025 roku, ale niektóre miasta, jak Rzeszów, już teraz adaptują się do nowych regulacji.

Sposoby opłacania podatku

Podatek od nieruchomości można opłacać jednorazowo, jeśli jego wartość nie przekracza 100 zł, lub w czterech ratach. Terminy płatności to 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podsumowanie

Zapowiadane podwyżki podatków od nieruchomości w 2024 roku stanowią istotne wyzwanie dla właścicieli nieruchomości w Polsce. Decyzje samorządów lokalnych będą miały bezpośredni wpływ na koszty utrzymania domów i mieszkań, co w kontekście rosnących cen energii może być znaczącym obciążeniem dla budżetów domowych. Jednocześnie trwają zmiany prawne, które mogą wpłynąć na przyszłe obciążenia podatkowe związane z posiadaniem nieruchomości.

 

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty