Wiceprezes ZBP: Kredytobiorcy mieszkaniowi powinni mieć jeden mechanizm wsparcia

Poznaj autora
Udostępnij

W obliczu nowych rządowych propozycji dotyczących wsparcia kredytobiorców, Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP), wypowiada się na temat potrzeby racjonalizacji dostępnych mechanizmów pomocy finansowej.

Związek Banków Polskich, reprezentowany przez wiceprezes Agnieszkę Wachnicką, pozytywnie ocenia kierunki zmian zaproponowane przez rząd w zakresie ułatwienia dostępu do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Niemniej jednak, ZBP wyraża zaniepokojenie wobec strategii rządu polegającej na równoczesnym oferowaniu dwóch odrębnych mechanizmów wsparcia tej samej grupie kredytobiorców – tradycyjnych wakacji kredytowych i wsparcia z FWK.

Pozytywna Ocena FWK i Wakacji Kredytowych

Pani Wachnicka szczegółowo omawia plusy i minusy nowego projektu. Wyraża zadowolenie, że rządowe zmiany dotyczące FWK idą w kierunku, który banki postulowały, umożliwiając szerszy dostęp do tego instrumentu. Podkreśla również, że wprowadzenie kryteriów dostępu do wakacji kredytowych, ograniczających wsparcie wyłącznie do tych kredytobiorców, którzy faktycznie tego potrzebują, jest pozytywnym rozwojem. Wskazuje, że wakacje kredytowe w poprzedniej formule często wykorzystywane były przez osoby, które nie miały realnych problemów ze spłatą zobowiązań.

Krytyczna Ocena Podwójnego Mechanizmu Wsparcia

Z drugiej strony, Wachnicka wyraża zaniepokojenie decyzją rządu o równoczesnym prowadzeniu dwóch programów wsparcia – wakacji kredytowych oraz FWK. Zwraca uwagę, że takie podejście może prowadzić do nieefektywności i nadużyć. Szczególnie krytykuje kontynuację wakacji kredytowych, nawet z nowymi kryteriami, jako mechanizmu nieoptymalnego i niecelowego w obliczu istniejących problemów spłaty rat.

Wnioski i Rekomendacje ZBP

Wiceprezes ZBP zaznacza, że skuteczne rozwiązania powinny być skoncentrowane na zapewnieniu realnej, systemowej pomocy dla tych, którzy jej potrzebują, a nie na realizacji politycznej narracji. Wskazuje, że istnieje potrzeba jednego, dobrze zaprojektowanego mechanizmu wsparcia, który byłby bardziej efektywny i mniej kosztowny dla sektora bankowego.

Rządowe Propozycje na 2024 Rok

Na koniec, Wachnicka odnosi się do nowych propozycji Ministerstwa Finansów dotyczących przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok oraz rozszerzenia pomocy z FWK. Rząd planuje umożliwić kredytobiorcom, których raty przekraczają 35% ich dochodu, zawieszenie spłat rat kredytowych na jeden miesiąc w każdym kwartale. Jednocześnie, proponuje zwiększenie kwoty wsparcia z FWK oraz wydłużenie okresu spłaty, obniżając próg dochodowy uprawniający do wsparcia z 50% do 40% dochodu gospodarstwa domowego.

Projekt nowelizacji ustawy, który trafił do konsultacji, sugeruje, że dyskusja na temat optymalizacji wsparcia dla kredytobiorców mieszkaniowych jest wciąż otwarta. Wachnicka podkreśla, że dla sektora bankowego ważne jest, by każde wprowadzone rozwiązanie było efektywne i przynosiło realne korzyści zarówno kredytobiorcom, jak i samym bankom.

Udostępnij:

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty