Ewolucja sektora bankowego: odchodzenie od finansowania emisyjnych inicjatyw

Poznaj autora
Udostępnij

W ostatniej dekadzie, kwestie związane z ochroną środowiska znacząco wpłynęły na strategie i decyzje inwestycyjne sektorów gospodarczych na całym świecie. Szczególnie istotne zmiany zaobserwowano w sektorze bankowym, który odgrywa kluczową rolę w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych.

Najnowszy raport „Koszty braku dekarbonizacji gospodarki”, wydany pod koniec 2023 roku przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i przy wsparciu Związku Banków Polskich, dostarcza znaczących dowodów na zmieniające się podejście banków do finansowania projektów emisyjnych.

Zmiana polityki kredytowej i strategii banków

W centrum uwagi raportu znajduje się obserwacja, że sektor bankowy zaczyna odchodzić od finansowania przedsięwzięć, które przyczyniają się do wzrostu emisji szkodliwych gazów. Analiza danych z ankiety przeprowadzonej wśród banków wykazała, że ponad 50% instytucji finansowych nałożyło już ograniczenia na finansowanie firm wydobywających gaz i ropę naftową. Mniej restrykcyjne podejście banków utrzymuje się w stosunku do elektrowni gazowych, gdzie ograniczenia wprowadziło jedynie około 30% ankietowanych banków.

Percepcja ryzyka inwestycji w paliwa kopalne

Raport szczegółowo analizuje postrzeganie ryzyka inwestycyjnego związanego z paliwami kopalnymi. W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród banków, inwestycje te zostały sklasyfikowane jako znacznie bardziej ryzykowne, osiągając średnią ocenę 7,9 na 10-punktowej skali ryzyka. Takie wyniki przekładają się na wzrost zainteresowania banków inwestycjami w projekty proekologiczne, zwiększając tym samym ich udział w portfelach aktywów finansowych.

Wzrost znaczenia zielonych inwestycji

Dalsze części raportu koncentrują się na rosnącym udziale inwestycji zielonych. Około 43% badanych banków zakłada, że do roku 2025 znaczący odsetek ich portfela aktywów – w granicach 10-20% – będzie stanowić finansowanie technologii zeroemisyjnych. Banki wskazują również na różnorodne preferencje i strategie mające na celu promowanie takich inwestycji, co podkreśla ich zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rozwój rynku zielonych obligacji

Raport rzuca również światło na szybko rozwijający się segment zielonych obligacji. Te instrumenty finansowe, emitowane w celu finansowania przedsięwzięć przyjaznych środowisku, zyskują na popularności wśród inwestorów. Polski rynek obligacji, zwłaszcza w segmencie zielonych obligacji, znajduje się w początkowej fazie rozwoju, ale jego potencjał do wzrostu jest znaczący. Emisje zielonych obligacji są postrzegane jako sposób na przyciągnięcie zainteresowania inwestorów, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Raport „Koszty braku dekarbonizacji gospodarki” stanowi istotne źródło informacji o zmieniających się trendach w sektorze bankowym. Odchodzenie od finansowania przedsięwzięć emisyjnych i zwiększony nacisk na inwestycje proekologiczne to symptomy głębszej transformacji gospodarczej. W perspektywie najbliższych lat można oczekiwać dalszego rozwoju rynku zielonych obligacji oraz wzrostu zainteresowania technologiami zeroemisyjnymi, co może mieć dalekosiężne skutki zarówno dla sektora bankowego, jak i dla globalnej gospodarki w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska.

Link do pełnego raportu: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/12/Dekarbonizacja.pdf

Udostępnij:

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty