Wakacje kredytowe 2024. Rząd wydłuża pomoc dla kredytobiorców

Poznaj autora
Udostępnij

W odpowiedzi na trwające wyzwania ekonomiczne, które dotykają liczne polskie rodziny, rząd, pod przewodnictwem Premiera Donalda Tuska, ogłosił istotne zmiany w programie wakacji kredytowych, przedłużając go do końca 2024 roku.

Ta decyzja jest postrzegana jako kluczowa odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, zwłaszcza osób zmagających się z problemami finansowymi związanymi z obsługą kredytów hipotecznych.

Główne cechy nowego programu wakacji kredytowych

Nowelizacja przepisów dotyczących wakacji kredytowych nie tylko wydłuża okres, w którym kredytobiorcy mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty rat, ale również wprowadza szereg udogodnień i rozszerzeń mających na celu dostosowanie programu do obecnych potrzeb gospodarstw domowych.

Zawieszenie spłaty rat

Podstawową zmianą jest możliwość zawieszenia spłaty rat kredytowych na dwa miesiące – od 1 maja do 30 czerwca – oraz na jeden miesiąc w każdym z kolejnych kwartałów roku. To znaczące wsparcie dla tych, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej w nadchodzących miesiącach.

Kryteria kwalifikacyjne

Rząd zdecydował się na wprowadzenie nowych kryteriów kwalifikacyjnych. Zawieszenie spłaty rat będzie możliwe dla kredytów, których wartość nie przekracza 1,2 mln zł. Dodatkowo, pomoc zostanie udzielona tym, których rata kredytu mieszkaniowego przekracza 30% dochodów gospodarstwa domowego, obliczanych jako średnia za ostatnie trzy miesiące, lub tym, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Premier Tusk podkreślił zmniejszenie progu dochodowego z 35% do 30%, by umożliwić korzystanie z programu szerszej grupie kredytobiorców. Rodziny z co najmniej trójką dzieci zostały zwolnione z tego ograniczenia, co stanowi dodatkowe wsparcie dla dużej rodziny.

Wsparcie Finansowe i Warunki Pomocy

Rząd znacząco podniósł wartość maksymalnego wsparcia do 3000 zł oraz wydłużył okres, na który można otrzymać pomoc, z 36 do 40 miesięcy. Liczba rat na spłatę wsparcia została zwiększona do 200, a maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia wyniesie teraz 120 tys. zł, co jest znaczącym wsparciem dla osób w potrzebie.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Zmiany objęły także ułatwienia w dostępie do FWK. Teraz, o wsparcie będą mogli ubiegać się kredytobiorcy, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego (wcześniej 50%). Ponadto, zwiększono kwotę dochodów, uprawniających do wsparcia, co czyni program bardziej dostępnym.

Implementacja i oczekiwania

Zaplanowane zmiany mają wejść w życie od 1 maja 2024 roku, co jest wyrazem dążenia rządu do zapewnienia bezpośredniej i skutecznej pomocy kredytobiorcom. Projekt zmienia istniejące przepisy w taki sposób, aby chronić interesy osób najbardziej dotkniętych wzrostem stóp procentowych i problemami finansowymi.

Finansowanie programu

Koszt przedłużenia programu wakacji kredytowych został oszacowany na 3,3 do 4,7 mld zł, w zależności od stopnia uczestnictwa kredytobiorców. Wprowadzone rozwiązania mają być finansowane bez dodatkowego obciążania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, co jest ważnym aspektem zapewnienia trwałości programu.

Podsumowanie

Rządowa decyzja o przedłużeniu i rozszerzeniu wakacji kredytowych na rok 2024 jest kluczową inicjatywą mającą na celu wsparcie polskich gospodarstw domowych w trudnej sytuacji finansowej. Poprzez elastyczne kryteria kwalifikacyjne, zwiększone wsparcie finansowe i łatwiejszy dostęp do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, program ten ma za zadanie ułatwić zarządzanie zobowiązaniami kredytowymi i pomóc w stabilizacji finansowej rodzin. Wdrożenie tych zmian stanowi ważny krok na drodze do budowania bardziej inkluzywnego i wspierającego systemu finansowego w Polsce.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty