Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Poznaj autora
Udostępnij

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ogłosiła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dotychczasowym poziomie. Ta decyzja była zgodna z przewidywaniami ekonomistów.

Majowe posiedzenie RPP było siódmym z rzędu, na którym nie dokonano zmian w wysokości stóp procentowych. Od 5 października 2023 roku, główna, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 5,75 proc.

Wysokość stóp procentowych po majowym posiedzeniu RPP:

  • Stopa referencyjna – 5,75 proc. w skali rocznej,
  • Stopa lombardowa – 6,25 proc. w skali rocznej,
  • Stopa depozytowa – 5,25 proc. w skali rocznej,
  • Stopa redyskontowa weksli – 5,80 proc. w skali rocznej,
  • Stopa dyskontowa weksli – 5,85 proc. w skali rocznej.

Na piątek zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego. Konferencja ma się rozpocząć o godzinie 15:00.

RPP o swojej decyzji w sprawie stóp procentowych

RPP w komunikacie wyjaśniła, że koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona. “Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach” – napisano w komunikacie, tłumacząc decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Dodano, że “napływające dane wskazują, iż pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji”.

W komunikacie podkreślono, że w kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji jest obarczone znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. “W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 roku inflacja może istotnie wzrosnąć” – zaznaczono.

Według RPP, “w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym”.

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest zgodna z przewidywaniami analityków i odzwierciedla ostrożne podejście do bieżącej sytuacji gospodarczej oraz inflacyjnej.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty