Wakacje kredytowe na 2024 rok: Rząd rozważa nowe rozwiązania dla kredytobiorców

Poznaj autora
Udostępnij

W obliczu wysokich stóp procentowych, które znacząco obciążają domowe budżety, polski rząd intensyfikuje swoje działania na rzecz wsparcia kredytobiorców. We wtorek, na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, zaplanowane jest omówienie nowego projektu ustawy dotyczącego wakacji kredytowych na rok 2024.

Inicjatywa ta ma na celu ulżenie osobom, które szczególnie mocno odczuwają skutki wzrostu rat kredytowych.

Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, podkreślił, że kluczowym elementem projektu są kryteria zamożności. O możliwości skorzystania z wakacji kredytowych będzie decydowała sytuacja finansowa gospodarstw domowych, a dokładniej – ilość środków pozostających do dyspozycji po zapłaceniu rat. Ten mechanizm ma zapewnić pomoc tym, których zdolność finansowa została poważnie nadszarpnięta przez rosnące obciążenia kredytowe.

Wcześniejsze propozycje reformy, omawiane przez rząd, zakładały możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w specyficznych okresach bieżącego roku. Planowano dwukrotne zawieszenie spłaty rat w drugim kwartale oraz jednokrotne w każdym z kolejnych dwóch kwartałów. Dodatkowo, zmiany miały dotyczyć zasad umarzania zobowiązań – po spłacie 134 rat bez opóźnień, możliwe byłoby umorzenie aż 64 rat, w odróżnieniu od obecnych 44 po 100 spłatach.

Projekt wakacji kredytowych na lata 2022-2023 nie zawierał ograniczeń dochodowych. W roku 2022, możliwość skorzystania z tego wsparcia była dostępna przez dwa miesiące w III i IV kwartale, natomiast w 2023 roku – przez jeden miesiąc w każdym kwartale. Takie rozwiązanie okazało się wsparciem dla wielu polskich rodzin, umożliwiając im przetrwanie finansowych trudności spowodowanych przez pandemię i wynikających z niej skutków ekonomicznych.

Minister finansów, Andrzej Domański, zaznaczył, że choć wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem dla każdego, ich głównym celem jest ochrona najbardziej wrażliwych kredytobiorców. To właśnie ich trudna sytuacja finansowa, spowodowana szybkim wzrostem stóp procentowych w Polsce, stała się impulsem do rozważenia nowych, korzystniejszych wariantów regulacji.

Szacuje się, że maksymalny roczny koszt wprowadzenia wakacji kredytowych, przy założeniu pełnego wykorzystania mechanizmu przez uprawnionych, wyniesie około 3,6 miliarda złotych. Jednak, bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, realny koszt dla sektora bankowego może być niższy i osiągnąć poziom 2,5 miliarda złotych.

Omawiany projekt ustawy o wakacjach kredytowych na 2024 rok stanowi ważny element polityki rządu, mającej na celu łagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych dla polskich rodzin. Dzięki starannie opracowanym kryteriom, wsparcie to trafi do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, dając im szansę na stabilizację finansową w obliczu niepewnych czasów.

 
 
 

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty