Bez niespodzianek- RPP pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Poznaj autora
Udostępnij

W najnowszym rozstrzygnięciu Rady Polityki Pieniężnej (RPP), rynki finansowe nie doświadczyły żadnych niespodzianek. Zgodnie z szeroko rozpowszechnionymi oczekiwaniami, RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dotychczasowym poziomie.

Ta decyzja świadczy o kontynuacji polityki ostrożności i wyczekiwania, z perspektywą potencjalnych zmian w nadchodzących miesiącach.

Aktualne stopy procentowe NBP

  • Stopa referencyjna: utrzymana na poziomie 5,75% rocznie,
  • Stopa lombardowa: 6,25% rocznie,
  • Stopa depozytowa: 5,25% rocznie,
  • Stopa redyskonta weksli: 5,80% rocznie,
  • Stopa dyskontowa weksli: 5,85% rocznie.

Te poziomy stóp procentowych odzwierciedlają kontynuację polityki monetarnej, która nie uległa zmianie od poprzedniego posiedzenia RPP. Utrzymanie stóp procentowych jest trzecią z rzędu decyzją RPP, która nie przyniosła zaskoczenia dla rynku, co może wskazywać na stabilność i przewidywalność działań Rady.

Oczekiwania i prognozy

Ekonomiści i analitycy finansowi nie przewidywali zmian w lutym, zakładając, że aktualny stan “monetarnej hibernacji” utrzyma się przynajmniej do marcowego spotkania RPP. Znaczące jest, że spekuluje się o możliwych obniżkach stóp procentowych w drugiej połowie roku, które mogłyby wynosić łącznie od 50 do 75 punktów bazowych. Takie kroki mogłyby zostać podjęte w odpowiedzi na zmiany w środowisku gospodarczym oraz inflacyjnym.

Inflacja i gospodarka

RPP wskazuje, że w pierwszym kwartale 2024 roku spodziewany jest istotny spadek rocznej dynamiki CPI, choć tempo spadku inflacji bazowej może być wolniejsze. Rada zwraca uwagę na niepewność dotyczącą przyszłego kształtowania się inflacji, podkreślając możliwe wpływy polityki fiskalnej, regulacyjnej oraz tempa ożywienia gospodarczego w Polsce.

Z najnowszych komunikatów RPP wynika, że potencjalne przywrócenie wyższej stawki VAT na żywność oraz podniesienie cen energii mogą przyczynić się do wzrostu inflacji w drugiej połowie 2024 roku. Dodatkowo, wzrost dynamiki płac, szczególnie w sektorze publicznym, może oddziaływać w kierunku wyższej presji popytowej na gospodarkę.

Podsumowanie i wnioski

Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie świadczy o ostrożnym podejściu RPP do aktualnej sytuacji gospodarczej i inflacyjnej. Rada podkreśla, że dalsze decyzje będą zależne od napływających danych i analiz, z możliwością dostosowania polityki monetarnej w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej oraz osiągnięcia celu inflacyjnego w średnim okresie.

RPP zmodyfikowała również swoje komunikaty, podkreślając gotowość do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla trwałego powrotu inflacji do celu. Takie działania mogą obejmować zarówno interwencje na rynku walutowym, jak i dalszą adaptację polityki stóp procentowych w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych.

Zarówno rynek, jak i obserwatorzy polityki monetarnej, będą uważnie śledzić kolejne posiedzenia RPP oraz komentarze i wypowiedzi jej członków, aby zyskać lepsze zrozumienie kierunku, w jakim może zmierzać polska polityka pieniężna w nadchodzących miesiącach. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane jest na 5-6 marca, a jego wyniki mogą dostarczyć nowych wskazówek na temat przyszłych działań RPP.

 
 

Udostępnij:

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty