Lokaty coraz mniej opłacalne. Kiedy będą chronić nasze oszczędności?

Poznaj autora
Udostępnij

Mimo iż inflacja maleje, realne wyniki z oszczędzania nie napawają optymizmem. Nadal odnotowujemy straty, choć już nie dwucyfrowe. W tym roku obserwujemy spadek nie tylko inflacji, ale także oprocentowania lokat. Dni lokat oferujących ponad 7-procentowe zyski wydają się być za nami.

HREIT zauważa w najnowszej analizie, że dane GUS i NBP sugerują straty dla osób, kończących lokaty we wrześniu 2023. Mimo generowania zysków, te nie rekompensują strat spowodowanych inflacją – zauważa główny analityk HREIT, Bartosz Turek. Przykład? Roczna lokata założona we wrześniu 2022 z odsetkami na poziomie 6,3% dała w praktyce prawie 509 zł odsetek na depozycie 10 tys. zł. Niemniej, ponad 8-procentowa inflacja spowodowała, że realna wartość wycofanych oszczędności wynosiła nieco ponad 9,7 tys. zł, co oznacza prawie 3% realnej straty.

Mimo to, sytuacja jest lepsza niż rok wcześniej, kiedy to roczna lokata kończąca się w październiku 2022 r. dawała aż 15% realnej straty. Od ośmiu lat przeciętne roczne lokaty nie chronią oszczędności przed utratą siły nabywczej, co skutkuje łączną stratą niemal 1/4 siły nabywczej oszczędności. Mimo to, Polacy nadal zakładają lokaty, nawet gdy ich oprocentowanie bywa bliskie zeru.

Analityk HREIT odnotowuje, że mimo iż przeciętny depozyt nie chroni nas przed utratą siły nabywczej, banki nadal oferują kilkaset złotych odsetek w skali roku. Z powodu spadającej inflacji straty na lokatach maleją. Turek z nadzieją patrzy na przyszłość, sugerując, że jeśli inflacja będzie na poziomie poniżej 5% w trzecim kwartale 2024 roku, lokaty oprocentowane na nieco ponad 6% będą w stanie ochronić siłę nabywczą naszych pieniędzy.

Aktualnie, mimo dostępu do lokat o oprocentowaniu przekraczającym 7%, spodziewane obniżki stóp procentowych przez RPP mogą sprawić, że takie oferty znikną z banków. Dodatkowo, bankowe promocje są często limitowane i obwarowane dodatkowymi warunkami, co ogranicza ich dostępność dla oszczędzających.

W obliczu tych faktów, wybór odpowiedniej formy oszczędzania wymaga dokładnego rozważenia wszystkich dostępnych opcji i zrozumienia ryzyka związanego z inwestowaniem w obecnych, niepewnych czasach.

(źródło: HREIT, GUS, NBP)

Powiązane posty