KNF przesunął maksymalny moment konwersji WIBORu na WIRON na koniec 2027 r.

Poznaj autora
Udostępnij

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce, wprowadzana pod egidą Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), nabiera nowego wymiaru. Proces zastąpienia tradycyjnych wskaźników, takich jak WIBOR i WIBID, przez nowoczesny wskaźnik referencyjny został przedłużony do końca 2027 roku. Decyzja ta jest odpowiedzią na skomplikowane wyzwania ekonomiczne i prawne, które towarzyszyły reformie.

Zgodnie z pierwotną Mapą Drogową, zaakceptowaną we wrześniu 2022 roku, celem była płynna i bezpieczna dla uczestników rynku finansowego zmiana wskaźników referencyjnych. Proces ten był prowadzony z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia BMR oraz zorientowany na wprowadzenie wskaźnika typu RFR (risk-free-rate). Jednakże zidentyfikowane wyzwania, związane z konwersją historycznego portfela umów i instrumentów finansowych bazujących na WIBORze, wymagały głębszej analizy.

Zmienność stóp procentowych oraz specyfika polskiego rynku finansowego wpłynęły na zwiększenie złożoności procesu. Analizy ilościowe warunków skrajnych oraz scenariusze bazujące na danych historycznych wskazały na ryzyko niezamierzonego wzrostu kosztów dla uczestników rynku finansowego. Możliwa kumulacja niekorzystnych zdarzeń ekonomicznych stanowiła dodatkowy argument za przemyśleniem harmonogramu reformy.

W świetle powyższego, KS NGR postanowił przesunąć termin finalnej konwersji na koniec 2027 roku, jednocześnie nie zmieniając kierunków i zakresu działań planowanych w Mapie Drogowej. Decyzja ta pozwoli na stopniowe zmniejszenie ekspozycji na wskaźnik WIBOR i zabezpieczy polski rynek finansowy przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

Może zaintetesuje Cię:

Klucz do sukcesu reformy leży w przygotowaniach operacyjnych, technicznych i prawnych wszystkich uczestników rynku. Świadomość konsekwencji reformy, zwłaszcza wśród konsumentów, oraz rozwój warunków ograniczających ekspozycję na ryzyko zmiennej stopy procentowej stanowią fundament dla przyszłości rynku finansowego w Polsce.

Ostateczne przesunięcie terminu reformy pozwoli na stworzenie solidnych podstaw do wdrożenia wskaźników referencyjnych typu RFR. Dzięki temu, polski rynek finansowy zyska na odporności i będzie lepiej przygotowany na ewentualne wyzwania przyszłości.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.