I znowu zaskoczenie. Najnowsze dane o inflacji w październiku

Poznaj autora
Udostępnij

Październik 2023 roku przyniósł kolejne informacje dotyczące stanu gospodarczego Polski. Według pełnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja w tym miesiącu osiągnęła poziom 6,6% w skali roku, co jest nieco wyższym wskaźnikiem niż wynikało to z wcześniejszych, szybkich odczytów.

Ta niewielka różnica pozwala na dokładniejszą analizę, które kategorie produktów i usług odnotowały największe podwyżki cen.

Interesującym zjawiskiem jest fakt, że inflacja towarów konsumpcyjnych wzrosła szybciej niż usług, z inflacją bazową obniżającą się do 8,0% z 8,4%. To sygnalizuje, że okres szybkiej dezinflacji, którego doświadczyliśmy niedawno, jest już za nami. W najbliższych miesiącach oczekuje się, że tempo spadku inflacji będzie wolniejsze.

Szczegółowe dane GUS ujawniają, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 8%, a alkoholi i wyrobów tytoniowych o 10,1%. Użytkowanie mieszkania lub domu oraz nośniki energii podrożały o 8,3%. Wśród towarów z największym wzrostem cen prym wiedzie energia cieplna z podwyżką o 24,1%, a za nią energia elektryczna i gaz z odpowiednio 19,5% i 15,2% wzrostem.

źródło: x.com @PKO_Research

Wśród towarów spożywczych, znaczące podwyżki cen zanotowano w kategoriach pieczywa, mięsa wieprzowego, wędlin, jogurtów, śmietany, jaj oraz warzyw. Natomiast znaczący spadek cen odnotowano w przypadku paliw, gdzie olej napędowy potaniał o 22,4%, a benzyna o 11%.

Eksperci z różnych banków, komentując najnowsze dane, zwrócili uwagę na “inflacyjną niespodziankę”, sugerując, że inflacja CPI w listopadzie może być nieco wyższa niż ta październikowa, głównie ze względu na rosnące ceny paliw po wyborach.

Narodowy Bank Polski, prezentując projekcję inflacyjną, wskazuje, że w najbliższych dwóch miesiącach nie należy oczekiwać dalszego spadku inflacji. Jednak, przy założeniu utrzymania obecnych stóp procentowych, inflacja CPI ma powrócić do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP do końca okresu prognozy.

Podsumowując, najnowsze dane o inflacji w Polsce za październik 2023 roku ujawniają delikatnie wyższe wartości niż początkowo szacowano, co sugeruje, że krajobraz gospodarczy jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Powiązane posty