Rozszerzenie wakacji kredytowych na 2024 rok – Sejm przyjął nowelizację ustawy, oczekiwanie na Decyzję Senatu

Poznaj autora
Udostępnij

W ostatnim posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w piątek, doszło do znaczącego postępu w zakresie wsparcia dla kredytobiorców. Zdecydowana większość parlamentarzystów opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji ustawy, która ma umożliwić przedłużenie tzw. wakacji kredytowych również na rok 2024.

Ustawa, poparta głosami 424 posłów przy 14 głosach przeciwnych i czterech wstrzymujących się, teraz trafi do Senatu, gdzie zostanie poddana dalszym obradom.

Kluczowe elementy nowelizacji

Zmieniona ustawa proponuje, że w dwóch okresach – letnim (od 1 czerwca do 31 sierpnia) oraz zimowym (od 1 września do 31 grudnia) – kredytobiorcy będą mogli dwukrotnie zawiesić spłaty rat kredytu mieszkaniowego. To rozwiązanie jest skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, gdzie miesięczna rata przekracza 30% dochodu domowego lub gdy na utrzymaniu są co najmniej trójka dzieci. Dodatkowo, wartość kredytu objętego wsparciem nie może przekraczać 1,2 mln zł.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Nowelizacja ustawy przynosi też szereg zmian w funkcjonowaniu FWK. Przede wszystkim, kwota maksymalnego wsparcia, jakie może otrzymać kredytobiorca, wzrasta z 2 tys. zł do 3 tys. zł, a okres, na który może być przyznana pomoc, wydłuża się z 36 do 40 miesięcy. Pomoc ta będzie udzielana w formie pożyczki, której spłata rozłożona zostanie na 200 rat, co stanowi zwiększenie z obecnych 144 rat. Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia wyniesie do 120 tys. zł.

Nowe kryteria kwalifikacyjne

W noweli ustawy uwzględniono również zmiany kryteriów kwalifikacyjnych dla ubiegających się o pomoc z FWK. Procent dochodu domowego, który musi przekraczać miesięczna rata kredytowa, aby kwalifikować się do wsparcia, został obniżony z 50% do 40%. Ponadto, kredytobiorcy mogą liczyć na wsparcie, jeśli ich dochód netto, po odliczeniu kosztów obsługi kredytu, nie przekroczy 2,5-krotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Dodatkowe ułatwienia dla projektów budowlanych

Zmiany dotyczą także kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjno-budowlane, szczególnie te mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub lokali z spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. W 2024 roku możliwe będzie zawieszenie spłaty tych kredytów na cztery miesiące, co stanowi rozszerzenie w stosunku do obecnych zasad, które przewidywały tylko dwumiesięczne okresy.

Finansowe konsekwencje dla budżetu państwa

Podczas obrad nad nowelizacją, wiceminister finansów, Jurand Drop, przedstawił szacunki, według których wakacje kredytowe w 2024 roku obejmą 562 tys. kredytów, co jest znaczącym obciążeniem dla budżetu państwa. Strata wynikająca z niezapłaconego podatku CIT przez banki oszacowana została na 625 mln zł, a całkowity koszt dla sektora bankowego może wynieść 4,7 mld zł.

Podsumowanie i perspektywy

Teraz, kiedy Sejm wyraził zgodę na nowelizację, wszystkie oczy zwrócone są na Senat, który ma za zadanie dokonać dalszej analizy ustawy. Jeżeli zostanie ona przyjęta, wejdzie w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości wsparcia dla kredytobiorców w nadchodzącym roku. Ta legislacyjna zmiana ma na celu nie tylko pomoc indywidualnym kredytobiorcom, ale także wsparcie stabilności finansowej gospodarstw domowych oraz ożywienie inwestycji w sektorze mieszkaniowym w Polsce.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty