WIBOR wyznaczany prawidłowo – stanowisko UOKiK

Poznaj autora
Udostępnij

W kontekście narastających dyskusji dotyczących wiarygodności i metod wyznaczania kluczowych wskaźników finansowych na polskim rynku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadził szczegółową analizę wskaźnika WIBOR, który odgrywa znaczącą rolę dla gospodarki, w szczególności w sektorze kredytowym.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, w rozmowie dla Miesięcznika Finansowego Bank, przedstawił wyniki tej analizy, podkreślając, że WIBOR jest wyznaczany w sposób prawidłowy. Według urzędu, nie ma żadnych przesłanek, które by uzasadniały podważanie tego wskaźnika, co stanowi ważne potwierdzenie dla rynku finansowego.

Przejrzystość i odpowiedzialność na pierwszym planie

Prezes Chróstny zaznaczył, że budowanie zaufania do wskaźników referencyjnych jest kluczowym zadaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), a banki mają obowiązek prawidłowego informowania swoich klientów o wszelkim ryzyku związanym z produktami finansowymi. “Mamy przeświadczenie, że WIBOR był prawidłowo wyznaczany, zaś w obydwu polach nie widzimy zagrożenia systemowego dla sektora bankowego” – powiedział Chróstny, podkreślając tym samym różnicę pomiędzy sytuacją WIBOR a problemami dotyczącymi kredytów walutowych, gdzie niektóre praktyki zostały uznane za abuzywne przez sądy.

Kancelarie odszkodowawcze a rynek finansowy

W swojej wypowiedzi prezes UOKiK odniósł się również do zmian zachodzących na rynku usług prawniczych, zwłaszcza w kontekście działań kancelarii odszkodowawczych. Zauważył, że po latach skupiania się na problematyce kredytów frankowych, te podmioty poszukują nowych obszarów dla swojej działalności, które mogłyby przynosić korzyści finansowe. Chróstny podkreślił, że dopóki działania te są zgodne z prawem, można je ocenić pozytywnie, ponieważ konsumenci, będący często słabszą stroną umów finansowych, otrzymują niezbędne wsparcie prawne w dochodzeniu swoich roszczeń.

Jednak prezes UOKiK zwrócił uwagę na konieczność zachowania odpowiedzialności przez kancelarie odszkodowawcze, nie tylko w kontekście ochrony konsumentów, ale również w odniesieniu do szeroko rozumianych realiów gospodarczych. W jego ocenie, działania te powinny uwzględniać równowagę między poszukiwaniem perspektyw biznesowych a stabilnością sektora finansowego, co jest fundamentalne dla całej gospodarki.

Podsumowanie stanowiska UOKiK

Podsumowując, UOKiK po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potwierdza, że proces wyznaczania wskaźnika WIBOR odbywa się prawidłowo i nie ma podstaw do kwestionowania jego wiarygodności. Stanowisko to ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości i utrzymanie stabilności rynkowej. Tomasz Chróstny podkreśla również, że zarówno sektor bankowy, jak i kancelarie odszkodowawcze, powinny kierować się zasadami odpowiedzialności i przejrzystości w swoich działaniach. Wszystko to ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony konsumentów, ale również dla zapewnienia trwałej stabilności i rozwoju całej gospodarki.

 

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty