Rząd ogłasza nowy program- “Mieszkanie na start”

Poznaj autora
Udostępnij

Program “Mieszkanie na start”, zaprezentowany przez Ministra Rozwoju i Technologii, Krzysztofa Hetmana, stanowi nową inicjatywę rządową mającą na celu wsparcie rynku mieszkaniowego w Polsce. Z myślą o 2024 roku, rząd przeznaczył na program budżet w wysokości 500 mln złotych, planując jego uruchomienie w połowie roku po szerokich konsultacjach z interesariuszami.

Kluczowe elementy programu “Mieszkanie na start”

 1. Zasady przyznawania kredytów: Oprocentowanie preferencyjnych kredytów będzie uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego. Program skierowany jest do osób, które jeszcze nie posiadają własnego mieszkania.

 2. Warunki dla różnych gospodarstw domowych:

  • Single: Mogą korzystać z programu do 35 roku życia.
  • Gospodarstwa dwuosobowe i większe: Nie mają narzuconego limitu wiekowego. Istnieje możliwość łączenia dwóch singli w jedno gospodarstwo dwuosobowe.
  • Gospodarstwa pięcioosobowe: Mogą ubiegać się o wsparcie nawet w przypadku posiadania mieszkania, jeśli zamierzają nabyć większe.
 3. Limity dochodowe:

  • Dla 1-osobowego gospodarstwa limit wynosi 10 tys. zł brutto,
  • Dla 2-osobowego 18 tys. zł,
  • Dla 3-osobowego 23 tys. zł,
  • Dla 4-osobowego 28 tys. zł,
  • Dla 5-osobowego 33 tys. zł.
 4. Różne stawki oprocentowania:

  • 1,5% dla gospodarstw 1- i 2-osobowych,
  • 1% dla 3-osobowych,
  • 0,5% dla 4-osobowych,
  • 0% dla 5-osobowych.
 5. Kwoty kredytu z dopłatą:

  • 200 tys. zł dla gospodarstwa 1-osobowego,
  • 400 tys. zł dla 2-osobowego,
  • 450 tys. zł dla 3-osobowego,
  • 500 tys. zł dla 4-osobowego,
  • 600 tys. zł dla 5-osobowego.
 6. Specjalne warunki dla większych miast: Kwoty bazowe będą zwiększane o 10-20% w zależności od wartości rynkowej nieruchomości w danych lokalizacjach.

Oczekiwane rezultaty i dalsze konsultacje

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że w pierwszym roku funkcjonowania programu uda się udzielić 50 tys. preferencyjnych kredytów. Całkowity koszt programu w latach 2024-2025 ma wynieść około 12-13 mld złotych. Program będzie przedmiotem konsultacji z różnymi podmiotami, aby zapewnić jego skuteczność i dostosowanie do potrzeb rynku.

Krytyka programu

Mimo pozytywnych założeń, program spotkał się z krytyką ze strony Adriana Zandberga, który uważa, że program może sprzyjać głównie bankom i deweloperom, a nie efektywnie rozwiązywać problem mieszkaniowy. Zandberg proponuje, aby zamiast dopłat do kredytów rząd skoncentrował się na budowie mieszkań komunalnych, co jego zdaniem, mogłoby skuteczniej obniżyć ceny mieszkań i uczynić je bardziej dostępnymi. Podkreśla, że konieczne jest przeznaczenie na ten cel 1% PKB rocznie, aby skutecznie stawić czoła kryzysowi mieszkaniowemu. Zandberg twierdzi, że obecny program to marnotrawstwo publicznych środków i zapowiada, że jego partia nie poprze ustawy wprowadzającej program “Mieszkanie na start”, jeśli trafi ona do Sejmu.

Wnioski

Program “Mieszkanie na start” stanowi ambitną próbę rządową wsparcia nabywców mieszkań i stymulacji rynku mieszkaniowego. Jego sukces będzie zależał od skuteczności wdrażania i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz od reakcji i zaangażowania potencjalnych beneficjentów. Krytyka ze strony koalicjanta wskazuje na potrzebę dalszej debaty publicznej i analizy skutków programu dla szerokiej gamy interesariuszy, w tym dla rynku mieszkaniowego jako całości.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty