Inflacja bazowa w Polsce zanotowała spadek: oto najnowsze dane

Poznaj autora
Udostępnij

We wrześniu 2023 r., wskaźnik inflacji bazowej w Polsce, po wyłączeniu cen żywności i energii, zanotował wartość 8,4% w skali roku, wobec 10,0% miesiąc wcześniej, jak podał Narodowy Bank Polski (NBP). Spadek ten stanowi istotną zmianę w dynamice cen, zwracając uwagę ekonomistów i analityków rynkowych.

Szczegółowe dane inflacyjne:

Z najnowszych danych udostępnionych przez NBP wynika, że we wrześniu doszło do istotnych zmian w różnych kategoriach inflacji bazowej:

  • Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych spadła do 6,8% rok do roku, z 8,9% w sierpniu.
  • Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych zmniejszyła się do 10,9% rok do roku, w porównaniu z 12,7% w miesiącu poprzednim.
  • 15-procentowa średnia obcięta, eliminująca 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wykazała spadek do 9,3% rok do roku, z 11,0% w sierpniu.
  • Wskaźnik CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) wyniósł 8,2% rok do roku i -0,4% miesiąc do miesiąca.
Może zaintetesuje Cię:
źródło: Analizy Pekao

Znaczenie inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski podkreśla znaczenie analizy inflacji bazowej, która pomaga zrozumieć głębsze trendy inflacyjne, eliminując zmienność cen żywności i energii, nad którymi krajowa polityka pieniężna ma ograniczony wpływ. Taka analiza jest kluczowa dla dokładniejszego prognozowania przyszłych trendów inflacyjnych oraz dla rozróżnienia między trwałymi a przejściowymi czynnikami inflacyjnymi.

Komentarze ekspertów

Analitycy domu maklerskiego XTB zauważają, że “inflacja bazowa spada do 8,4% rok do roku, z miesięcznym spadkiem o 0,1%. Są to dobre dane w kontekście walki z inflacją.” Dodatkowo, eksperci z Banku Pekao zwracają uwagę na to, że “duży wpływ na ten niższy odczyt miały czynniki regulowane oraz jednorazowe”, co może wskazywać na możliwość dalszej dezinflacji w Polsce.

Perspektywy

Mimo obecnych spadków, analitycy ostrzegają, że jednorazowe czynniki, takie jak darmowe leki czy obniżki opłat radiowo-telewizyjnych, miały znaczący wpływ na obniżenie wskaźników. Wskaźnik “superbazowej” inflacji, który stanowi bardziej stabilną miarę, również wykazał spadek, co sugeruje, że trend dezinflacyjny może się utrzymać. Jednakże, niezbędna jest ciągła ostrożność i analiza, biorąc pod uwagę potencjalną zmienność i nieprzewidywalność czynników globalnych.

Nowe dane wskazują na spadek inflacji bazowej w Polsce, co daje nadzieję na stabilizację cen i potencjalne złagodzenie presji inflacyjnej. Niemniej jednak, eksperci podkreślają znaczenie monitorowania czynników jednorazowych i globalnych, które mogą wpływać na przyszłe wskaźniki inflacyjne.