Będzie trudniej o kredyt – co nas czeka w IV kwartale?

Poznaj autora
Udostępnij

W nadchodzącym IV kwartale 2023 roku, polski sektor bankowy staje przed perspektywą zaostrzenia polityki kredytowej, co może wpłynąć na dostępność finansowania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i indywidualnych gospodarstw domowych.

Według najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego, intencje banków dotyczące kredytów mieszkaniowych wskazują na kontynuację trendu zacieśniania kryteriów, co jest odpowiedzią na pogarszające się prognozy ekonomiczne oraz jakość portfela kredytowego. To ruch, który z jednej strony świadczy o ostrożności instytucji finansowych, z drugiej zaś może oznaczać wyższe bariery wejścia dla potencjalnych kredytobiorców.

Raport NBP podkreśla, że już w III kwartale bieżącego roku banki zaostrzyły politykę kredytową, co było wynikiem pogorszenia perspektyw makroekonomicznych. Spadek popytu na większość rodzajów kredytów, oprócz kredytów mieszkaniowych i krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, wydaje się potwierdzać tę ostrożną postawę. Zmiany te mogą wywierać wpływ na całą gospodarkę, zwłaszcza na sektor budownictwa i rynek nieruchomości, który w dużej mierze opiera się na finansowaniu bankowym.

Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) również przedstawia się niepokojąco. Sektor MSP, będący kręgosłupem gospodarki, doświadcza zmniejszenia zapotrzebowania na kredyty, co może być sygnałem trudności w finansowaniu bieżącej działalności oraz inwestycji. Zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, które rozpoczęło się już w I kwartale 2022 roku, kontynuowane jest z niezmniejszoną siłą, co może być sygnałem zwiększającej się nieufności banków do zdolności kredytowej konsumentów.

Niemniej, nie wszystkie segmenty rynku kredytowego doświadczają spadku. Raport wskazuje na utrzymujący się wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, który jest napędzany między innymi przez uruchomienie rządowego programu “Bezpieczny Kredyt 2%”. Program ten, oferujący preferencyjne warunki kredytowe, może być ważnym czynnikiem wspierającym rynek w obliczu zaostrzających się kryteriów udzielania kredytów przez banki.

W kontekście tych zmian, konieczne jest zastanowienie się nad przyszłością polityki kredytowej w Polsce oraz nad tym, jak instytucje finansowe mogą równoważyć potrzebę zachowania stabilności finansowej z dostarczaniem niezbędnych środków finansowych zarówno przedsiębiorstwom, jak i indywidualnym kredytobiorcom. Zaostrzenie polityki kredytowej może być postrzegane jako środek ostrożnościowy w obliczu niepewności ekonomicznej, jednakże musi być zrównoważone z potrzebą wspierania wzrostu gospodarczego i inwestycji.

Nadchodzący kwartał będzie zatem okresem, w którym banki będą musiały dokładnie ważyć swoje decyzje kredytowe, a potencjalni kredytobiorcy – przygotować się na bardziej rygorystyczne procedury. To dynamiczna sytuacja wymagająca stałego monitorowania i potencjalnie szybkiego dostosowywania strategii zarówno przez banki, jak i ich klientów.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty