Wakacje kredytowe przez cztery miesiące 2024 roku: projekt Ministerstwa Finansów

Poznaj autora
Udostępnij

Projekt Ministerstwa Finansów, opublikowany w środę, przewiduje wprowadzenie wakacji kredytowych na 2024 rok, obejmując cztery miesiące – jeden miesiąc w marcu oraz po jednym miesiącu w każdym z trzech kolejnych kwartałów. Celem tej inicjatywy jest wsparcie kredytobiorców mieszkaniowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Zawartość Projektu Nowelizacji:

  1. Rozszerzenie mechanizmu wakacji kredytowych: Mechanizm wakacji kredytowych, który dotychczas obowiązywał przez określone okresy, zostanie przedłużony na cały rok 2024. Zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe w marcu, a następnie w jednym miesiącu każdego kolejnego kwartału.

  2. Zmiana wskaźnika RdD: W projekcie proponuje się zmniejszenie wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) z obecnych 50% do 40%. Oznacza to, że kredytobiorcy, których wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego stanowią 40% dochodu gospodarstwa domowego, będą uprawnieni do wnioskowania o wsparcie.

  3. Podniesienie maksymalnego wsparcia: Kwota maksymalnego wsparcia wzrośnie z 2 tys. zł do 2,5 tys. zł. Zwiększenie tej kwoty ma na celu lepsze dostosowanie pomocy do rosnących kosztów życia i obsługi kredytów.

  4. Wydłużenie okresu wsparcia: Okres, przez który wsparcie może być udzielane, wydłuży się z 36 do 40 miesięcy. Pozwoli to na dłuższe wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej.

  5. Zmiana Warunków Spłaty Wsparcia: Okres spłaty wsparcia lub pożyczki zostanie wydłużony z 144 do 200 rat. Dodatkowo, proponuje się umorzenie pozostałych 64 rat po spłacie 134 rat, co zwiększa kwotę umorzenia do 33 tys. zł.

  6. Szacowany koszt wakacji kredytowych: Ministerstwo Finansów szacuje, że maksymalny roczny koszt wakacji kredytowych wyniesie 3,6 mld zł, zakładając, że skorzysta z nich 100% uprawnionych. Przy założeniu podobnego odsetka korzystających jak w poprzednich latach, koszt szacowany jest na około 2,5 mld zł.

  7. Zasięg Projektu: Projekt ma objąć około 420 tys. umów kredytowych, z uwzględnieniem, że średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego w ostatnich latach wzrosła, osiągając prawie 400 tys. zł w 2023 roku.

  8. Porównanie z poprzednimi regulacjami: W porównaniu do poprzedniej wersji projektu rządowego, nowy projekt wydaje się być bardziej liberalny. Poprzedni projekt ograniczał możliwość zawieszenia spłaty kredytu do osób, których kwota kapitału udzielonego kredytu nie przekraczała 400 tys. zł.

  9. Wejście w życie ustawy: Ustawa ma wejść w życie dzień po jej ogłoszeniu, bez konieczności przedstawiania jej organom Unii Europejskiej.

Projekt nowelizacji ustawy jest odpowiedzią na rosnące potrzeby wsparcia kredytobiorców w obliczu zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i społecznej. Poprzez te zmiany, rząd ma na celu złagodzenie skutków finansowych dla osób, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe, zapewniając im większą elastyczność i wsparcie w zarządzaniu ich zobowiązaniami.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty