Kredyt hipoteczny 2% – co musisz wiedzieć

Poznaj autora
Udostępnij

Kredyt hipoteczny o oprocentowaniu 2% to atrakcyjna oferta finansowania zakupu nieruchomości. Jednak, zgodnie z zasadami programu Pierwsze Mieszkanie, nabyta za taki kredyt nieruchomość podlega pewnym ograniczeniom, dotyczącym m.in. wynajmu, sprzedaży i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą, jeśli nabyłeś nieruchomość za Bezpieczny Kredyt na 2%, możesz ją wynająć lub użyczyć, ale wtedy tracisz prawo do dopłat. Jest to działanie podejmowane na własne ryzyko. Jeśli wynajmiesz lub użyczysz nabyte mieszkanie lub dom (w całości lub w części) w okresie przysługiwania dopłat (10 lat), to: Prawo do dopłat wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doszło do wynajmu. Ewentualne dopłaty wypłacone po tej dacie muszą zostać zwrócone bankowi. Dopłat przyznanych przed tą datą nie trzeba zwracać. Warto zauważyć, że program Pierwsze Mieszkanie ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dlatego też istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż mieszkania lub domu nabytego za kredyt hipoteczny 2% w okresie przysługiwania dopłat skutkuje utratą prawa do tych dopłat. Jeśli sprzedasz nieruchomość przed upływem 10 lat, prawo do dopłat wygasa z końcem miesiąca, w którym dokonano transakcji. Nie ma potrzeby zwracania wcześniej otrzymanych dopłat, ale dopłaty wypłacone po wygaśnięciu prawa podlegają zwrotowi. Istnieją jednak wyjątki od tych reguł. W okresie przysługiwania dopłat można rozszerzyć wspólność ustawową między małżonkami, czyli włączyć do majątku wspólnego nieruchomość nabytą przez jednego z kredytobiorców. Możliwa jest także sprzedaż nabytej nieruchomości na rzecz drugiego kredytobiorcy, jeśli kredyt został wzięty przez parę. Prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości nabytej za Bezpieczny Kredyt dla młodych zazwyczaj nie jest zabronione w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Jednak istnieją dwie dodatkowe zasady, których należy przestrzegać: Kredytobiorca traci prawo do dopłat, jeśli w okresie ich przysługiwania (10 lat) zmieni sposób użytkowania nieruchomości lub jej części w taki sposób, że nie będzie ona już służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca nie może prowadzić działalności w lokalu w okresie korzystania z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), która zastępuje całość lub część wkładu własnego klienta. Ta gwarancja może być udzielona zarówno w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, jak i programu Mieszkanie bez wkładu własnego 2023. Ważne jest również, że nieruchomość nabyta za kredyt hipoteczny musi być używana do celów mieszkaniowych zgodnie z programem Pierwsze Mieszkanie. Kredytobiorca musi wprowadzić się do nabytej nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu, lub zgłosić zakończenie budowy domu finansowanego Bezpiecznym Kredytem. Jeśli kredytobiorca zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości przez okres dłuższy niż rok, traci prawo do dopłat. Ostatecznie, zgodnie z przepisami, prowadzenie gospodarstwa domowego obejmuje różne czynności związane z utrzymaniem nieruchomości i zaspokajaniem potrzeb życiowych mieszkańców. Definicja Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) określa gospodarstwo domowe jako “zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się”. W przypadku wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego istotne są takie elementy jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, udzielanie sobie wzajemnej pomocy w chorobie, wykonywanie codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz dysponowanie wspólnym dochodem w celu zaspokojenia potrzeb życiowych. Pamiętaj, że powyższe informacje mają charakter ogólny i zalecamy skonsultowanie się ze specjalistą w celu uzyskania szczegółowych informacji i porad dotyczących Twojej konkretnej sytuacji.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty