Polska gospodarka zwalnia tempo. „Do 2025 roku dynamika PKB będzie poniżej średniej”

Poznaj autora
Udostępnij

Prognozy z “Założeń Polityki Pieniężnej na rok 2024”, opublikowanych w poniedziałek, wskazują na spadek inflacji w drugiej połowie 2023 roku i kolejnych latach. Działania Narodowego Banku Polskiego mają za zadanie kontrolować wzrost cen.

Podkreślono jednak, że redukcja inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie postępować etapami. Zwrócono uwagę, że do 2025 roku polska gospodarka będzie rosła wolniej niż średnia wieloletnia.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zaznaczyła, że priorytetem pozostaje stabilność cen, a polityka pieniężna będzie prowadzona tak, aby wspierać równocześnie stabilny wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego. NBP ma zamiar utrzymać średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z możliwością odchylenia o +/- 1 punkt procentowy.

„Inflacja będzie nadal maleć, a do tego przyczynią się działania NBP, w tym wyraźne spowolnienie dynamiki kredytu” – zaznaczono w założeniach. Spadek popytu, zmniejszona presja kosztowa i niższa inflacja zagraniczna mają skutkować ograniczeniem inflacji bazowej. Zmniejszenie globalnych szoków podażowych na rynku surowców będzie miało wpływ na obniżenie krajowej dynamiki cen żywności i energii.

Mimo to, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie postępować stopniowo. Z prognoz wynika, że choć wygasanie negatywnych szoków podażowych będzie sprzyjać przyspieszeniu dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce w drugiej połowie 2023 roku, to do 2025 roku dynamika PKB pozostanie poniżej wieloletniej średniej.

NBP zapewnia również, że parametry polityki pieniężnej będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce, mając na celu zapewnienie długookresowej stabilności cen oraz wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. NBP nie wyklucza interwencji na rynku walutowym w celu utrzymania stabilności cenowej i wzrostu gospodarczego.

Scenariusz makroekonomiczny jest obarczony niepewnością, głównie ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną, w tym dalszy przebieg agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz napięcia geopolityczne w innych regionach świata. Zwrócono uwagę, że również ceny surowców na rynkach światowych stanowią znaczny czynnik niepewności dla rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce.

Rada Polityki Pieniężnej ustala założenia polityki pieniężnej corocznie, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki wpływające na stabilność cen i wzrost gospodarczy.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty