Klientów banków mogą czekać duże utrudnienia. “To będzie wymagało cierpliwości”

Poznaj autora
Udostępnij

Od 1 czerwca w Polsce zacznie w pełni funkcjonować rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nowe przepisy nakładają obowiązek weryfikacji numeru PESEL przez instytucje finansowe, co ma na celu ochronę przed kradzieżą tożsamości. Polacy mogą zastrzegać swoje dane w rejestrze już od listopada 2023 roku.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) szacuje, że do rejestru może wpływać aż 10 milionów zapytań dziennie. Tak duża liczba zapytań wynika z faktu, że numer PESEL będą weryfikować nie tylko banki, ale także operatorzy telekomunikacyjni i notariusze. ZPF obawia się, że może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych, takich jak pożyczki czy kredyty.

Skutki przerw w działaniu rejestru PESEL

Marcin Czugan, prezes ZPF, podkreśla, że nawet krótkotrwałe niedostępności rejestru mogą mieć poważne konsekwencje. Jeśli przerwa będzie trwała mniej niż 15 minut, instytucje finansowe powinny wstrzymać się z zawarciem umowy z klientem do momentu, aż system ponownie zacznie działać. W przypadku dłuższych przerw konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych czynności weryfikacyjnych, co będzie wymagało od klientów cierpliwości.

Czugan zaznacza, że z punktu widzenia instytucji finansowych wydolność systemu jest kluczowa. Udzielenie pożyczki lub kredytu klientowi, którego numer PESEL jest zastrzeżony, może mieć poważne skutki. Instytucja nie będzie mogła domagać się zwrotu środków ani sprzedać wierzytelności. Z tego powodu banki i inne instytucje mogą wielokrotnie weryfikować numer PESEL klienta, na przykład po złożeniu wniosku kredytowego i tuż przed wypłatą środków.

Rejestr PESEL – co to jest?

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL to centralny zbiór danych osobowych pełnoletnich osób fizycznych, prowadzony w systemie teleinformatycznym. Jego celem jest zapewnienie prewencyjnej ochrony przed kradzieżą tożsamości. Rejestr zobowiązuje określone podmioty do weryfikacji zastrzeżenia przy czynnościach najbardziej narażonych na kradzież tożsamości, takich jak zaciągnięcie kredytu, zamówienie kopii karty SIM czy podpisanie aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości.

Rejestr PESEL ma na celu ochronę osób przed konsekwencjami przestępstw tożsamościowych, umożliwiając weryfikację zastrzeżenia i wzmocnienie procesów weryfikacji tożsamości. Dzięki temu osoby, które padły ofiarą przestępstwa, nie muszą udowadniać, że to nie one zaciągnęły zobowiązanie.

Wyzwania dla systemu

Zasady działania rejestru PESEL są jasne, ale jego funkcjonowanie w praktyce będzie dużym testem dla współpracy pomiędzy operatorem rejestru a instytucjami weryfikującymi dane klientów. Jak zauważa Marcin Czugan, efektywność systemu okaże się kluczowa dla sprawności operacyjnej i bezpieczeństwa finansowego zarówno klientów, jak i instytucji. Instytucje finansowe, z obawy przed poważnymi sankcjami, będą musiały działać z najwyższą ostrożnością, co może prowadzić do wydłużenia procesów kredytowych i pożyczkowych.

Klienci banków i innych instytucji powinni przygotować się na możliwe utrudnienia i wykazać się cierpliwością w przypadku problemów z weryfikacją numeru PESEL. Efektywność nowego systemu będzie miała znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty