Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Poznaj autora
Udostępnij

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła nie zmieniać stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), co ogłoszono w środowym komunikacie. Decyzja ta była zgodna z przewidywaniami ekonomistów.

Aktualne stopy procentowe w Polsce

Obecnie główna stopa procentowa NBP, czyli stopa referencyjna, wynosi 5,75%. Utrzymuje się ona na tym poziomie od października 2023 roku, kiedy to RPP obniżyła ją o 25 punktów bazowych. Miesiąc wcześniej, we wrześniu 2023 roku, RPP zdecydowała się na większą redukcję, bo aż o 75 punktów bazowych. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w maju wyniosła 2,5% rok do roku, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z kwietniem, kiedy to wskaźnik inflacji wynosił 2,4%.

Na 6 czerwca zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP i przewodniczącego RPP, Adama Glapińskiego. Konferencja rozpocznie się o godzinie 15:00.

Brak zmian w stopach procentowych – rynkowe reakcje i przyszłe prognozy

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie nie była zaskoczeniem dla rynku. Ekonomiści już od dłuższego czasu przewidywali, że nie będzie żadnych zmian. Tak jak w poprzednich miesiącach, nikt nie spodziewał się podwyżek lub obniżek stóp procentowych w NBP. Ostatnia zmiana miała miejsce w październiku 2023 roku, a od tego czasu RPP nie dokonała żadnych modyfikacji.

Na początku roku przewidywano kontynuację obniżek stóp procentowych, zapoczątkowanych we wrześniu 2023 roku. Jednak w lutym prezes NBP, Adam Glapiński, ogłosił zamiar utrzymania stóp na stałym poziomie do końca 2024 roku. Od tego momentu większość członków RPP zadeklarowała gotowość do podtrzymania tej polityki.

Inflacja i realne stopy procentowe

Najnowsze dane o inflacji CPI za maj, które wskazują na poziom 2,5%, wzbudziły spekulacje o możliwości obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w czwartym kwartale 2024 roku. Mimo to, większość analityków jest zdania, że pozostaną one bez zmian.

Realna stopa procentowa NBP, obliczana na podstawie zrealizowanej inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy, wynosi obecnie 3,17%. To znacznie więcej w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy to stopa ta była często ujemna. Obecny poziom realnej stopy procentowej jest wynikiem spadku inflacji od początku roku, co oznacza powrót do bardziej normalnej sytuacji monetarnej.

Prognozy na przyszłość

W kolejnych miesiącach przewiduje się, że realna stopa procentowa może spaść, zwłaszcza jeśli inflacja wzrośnie lub RPP zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych. Prezes NBP, Adam Glapiński, podkreśla jednak, że dodatnie stopy procentowe pomagają hamować wzrost cen poprzez promowanie oszczędności zamiast konsumpcji.

Na czwartkowe popołudnie zaplanowano konferencję prasową prezesa Glapińskiego, która rozpocznie się o godzinie 15:00. Kolejne posiedzenie RPP odbędzie się 2-3 lipca.

Presja popytowa i kosztowa

RPP zauważa, że presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostaje niska. W drugim kwartale 2024 roku roczna dynamika inflacji CPI będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP, który wynosi 2,5% z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy.

RPP zaznacza, że mimo pewnego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa są w Polsce ograniczone, co pomaga utrzymać inflację na niskim poziomie. W ocenie RPP, umocnienie kursu złotego również przyczynia się do obniżenia inflacji.

Zewnętrzne czynniki wpływające na inflację

RPP podkreśla, że sytuacja gospodarcza w otoczeniu Polski jest osłabiona, pomimo pewnej poprawy. W pierwszym kwartale 2024 roku roczna dynamika PKB w strefie euro była niska, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych była relatywnie wysoka. Niepewność dotycząca perspektyw gospodarczych w największych gospodarkach utrzymuje się, co wpływa na inflację.

Inflacja w największych gospodarkach rozwiniętych, mimo spadków w 2023 roku, nadal jest nieco powyżej celów inflacyjnych banków centralnych. Ograniczenie presji kosztowej i niska dynamika cen produkcji przyczyniają się do niższej inflacji, choć inflacja bazowa pozostaje wyższa niż inflacja ogółem.

RPP podkreśla, że dalsze decyzje będą zależały od napływających danych dotyczących inflacji i aktywności gospodarczej.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty