Półrocze w hipotekach: Wyższa zdolność kredytowa i bardziej liberalne podejście banków

Poznaj autora
Udostępnij

Analityk Bankier.pl, donosi o istotnych zmianach w podejściu banków do zdolności kredytowej klientów w pierwszym półroczu 2024 roku.

Chociaż brak ruchów stóp procentowych nie sprzyjał wzrostowi zdolności kredytowej, banki wykazały większą elastyczność w ocenie finansowej wydolności swoich klientów.

Ramy regulacyjne a swoboda banków

Banki działają w przestrzeni regulacyjnej narzucanej przez nadzór finansowy, która obejmuje minimalne koszty utrzymania kredytobiorcy, rekomendowaną granicę wysokości raty w stosunku do dochodów oraz bufor na zmiany stóp procentowych. W tych ramach banki mają znaczną swobodę, mogąc dostosowywać swoje podejście do ryzyka i preferencji dotyczących określonych grup klientów. Wynikiem jest zróżnicowanie dostępnych kwot kredytów hipotecznych w różnych bankach, które mogą różnić się nawet o kilkadziesiąt procent.

Wzrost dostępnej zdolności kredytowej

Od początku roku Bankier.pl śledzi oferty banków oraz szacunki maksymalnej zdolności kredytowej dla profilowych klientów. Założenia obejmują gospodarstwo domowe o miesięcznym dochodzie 15 tys. zł, mieszkające w Warszawie, wychowujące jedno dziecko, bez innych zobowiązań kredytowych i z wkładem własnym w wysokości 20% wartości nieruchomości.

W pierwszym półroczu odnotowano lekki wzrost średniej zdolności kredytowej. W przypadku kredytów z oprocentowaniem okresowo stałym, przeciętna dostępna kwota wzrosła o 20 tys. zł, a dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym wzrost wyniósł niemal 50 tys. zł. Warto zauważyć, że przez ten okres stopy procentowe nie ulegały zmianie, a wskaźniki bazowe dla oprocentowania zmiennego wahały się w wąskim przedziale.

Największe zmiany w Banku Pekao

Najbardziej znaczącą zmianę w proponowanej kwocie kredytu odnotowano w Banku Pekao, gdzie wzrost wyniósł 278 tys. zł dla oprocentowania okresowo stałego i 349 tys. zł dla zmiennego. Niemniej jednak, nie wszystkie banki zwiększyły swoje szacunki – sześć instytucji oferowało w czerwcu niższe kwoty niż w styczniu w przypadku oprocentowania stałego, a dwa banki obniżyły swoje oferty dla oprocentowania zmiennego.

Wskaźnik DSTI i poluzowanie podejścia

Średnia ze wskaźników DSTI, czyli relacji pomiędzy wysokością raty a miesięcznym dochodem gospodarstwa domowego, wskazuje na lekkie poluzowanie podejścia do oceny zdolności kredytowej. Przeciętne DSTI wzrosło o 2,4 pp między styczniem a czerwcem, z największą zmianą w Banku Pekao, gdzie początkowe szacunki były bardzo konserwatywne (ok. 36% DSTI).

Stabilność stóp procentowych w III kwartale

Prognozy na trzeci kwartał 2024 roku przewidują stabilność stóp procentowych, co oznacza, że trudno oczekiwać istotnych zmian w dostępności kredytów hipotecznych. Kluczowym czynnikiem pozostaną dochody potencjalnych kredytobiorców, które w krótkiej perspektywie będą napędzać realną dostępność finansowania. Banki, pomimo możliwości poluzowania podejścia, będą ograniczone przez stabilność stóp procentowych i regulacje nadzoru finansowego.

Podsumowując, pierwsze półrocze 2024 roku przyniosło niewielkie, ale istotne zmiany w ocenie zdolności kredytowej przez banki, z większą elastycznością i wzrostem dostępnych kwot kredytów hipotecznych, mimo braku zmian w stopach procentowych.

żródło:bankier.pl

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z naszymi newsami & ofertami

Thank you for subscribing to the newsletter.

Oops. Something went wrong. Please try again later.

Powiązane posty